Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów2009

II miejsce w konkursie architektonicznym no opracowanie koncepcji elementów infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego

2009

III miejsce w konkursie architektonicznym no opracowanie koncepcji elementów infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego

2007

III miejsce w konkursie architektonicznym na oprocouuonie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy Miejskim Centrum Kultury im. L. Staffa
w Skarżysku-Kamiennej

2006

II miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu Parku Miejskiego i obszaru Szlakowisko
w Starachowicach