Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodówNasza pracownia oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie architektury krajobrazu. Oferta obejmuje projektowanie, realizację oraz pielęgnację ogrodów i terenów zieleni dla klientów prywatnych i publicznych.

Zakres usług:

PROJEKTOWANIE

 • ogrody prywatne
 • zieleń przy budynkach firmowych
 • zieleń przy obiektach wypoczynkowych
 • tereny zieleni miejskiej
 • ogrody przy obiektach sakralnych
 • rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych
 • zieleń we wnętrzach prywatnych i publicznych
 • patia, tarasy i balkony

OPRACOWANIA

 • inwentaryzacje zieleni i analizy
 • projekty koncepcyjne i wykonawcze:
  • nasadzeń ro¶linnych,
  • nawierzchni,
  • małej architektury (altany, pergole, ogrodzenia, mury oporowe, ławki),
  • elementów wodnych (fontanny, strumienie, oczka wodne),
  • systemów nawadniaj±cych,
  • o¶wietlenia.
 • wizualizacje
 • projekty gospodarki drzewostanem
 • kosztorysy i specyfikacje (współpraca branżowa)

URZˇDZANIE

 • niwelacja terenu (skarpy, nasypy, drenaże)
 • nawierzchnie ogrodowe (piaskowiec, granit, grys kamienny, drewno i inne)
 • trawniki i ł±ki kwietne
 • nasadzenia ro¶lin (drzewa, krzewy i ro¶liny)
 • tarasy, balkony, patia (kamień, drewno, ceramika)
 • mała architektura (altany, pergole, ogrodzenia, mury oporowe, ławki)
 • elementy wodne (fontanny, strumienie, oczka wodne)
 • systemy nawadniaj±ce
 • o¶wietlenie ogrodu

PIELĘGNACJA

 • całoroczne utrzymanie ogrodu
 • przycinanie drzew i krzewów (cięcia koryguj±ce, prze¶wietlaj±ce, sanitarne i odmładzaj±ce koron)
 • przycinanie i formowanie dekoracyjne zieleni
 • zabiegi pielęgnacyjne trawnika (koszenie, aeracja, wertykulacja, nawożenie i podlewanie)
 • nawożenie ro¶lin (plan roczny lub kilkuletni)
 • przesadzanie ro¶lin
 • ochrona ro¶lin ¶rodkami naturalnymi i chemicznymi
 • pielęgnacja ro¶lin we wnętrzach

KONSULTACJE
Dojazd do klienta, wizja lokalna oraz propozycje rozwi±zań problemów z zagospodarowaniem terenu (ukształtowanie terenu, ro¶linno¶ć, nawierzchnie, elementy wodne, mała architektura itp.).