Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów

.
.
.
.
.
.
.
.Projekt zagospodarowania terenu przy pensjonacie "Pod Dzik± Róż±", 2010

Kompozycja ogrodu oparta została na naturalnych, swobodnych liniach, dzięki temu ogród doskonale wpisuje się w otoczenie. Inspiracj± do powstania projektu koncepcyjnego stał się tutejszy krajobraz górski oraz występuj±ce jeszcze na tym terenie tradycyjne ogrody wiejskie. Projektowany teren będzie spełniał głównie funkcję rekreacyjn±. Ogród ten będzie miejscem wypoczynku zarówno dla wła¶cicieli pensjonatu jak i ich go¶ci, którzy będ± mogli w¶ród zieleni odpocz±ć i miło spędzić swój wolny czas. W celu zapewnienia miejsc odpoczynku dla poszczególnych użytkowników wydzielono osobne wnętrza. Granicę pomiędzy poszczególnymi wnętrzami stanowi ro¶linno¶ć drzewiasta i krzewy. Przej¶cie pomiędzy poszczególnymi wnętrzami ogrodu umożliwiaj± metalowe łuki w kształcie okręgu. Element ten spełnia funkcję dekoracyjn±, będ±c jednocze¶nie podpor± dla pn±czy. Dla wła¶cicieli pensjonatu zaprojektowany został taras z widokiem na sad przy południowej ¶cianie budynku domu. Taras ten obłożony został naturalnym kamieniem, natomiast półkolista nawierzchnia czę¶ci użytkowej wyłożona została płytkami ceramicznymi, pozostała czę¶ć tarasu jest trawiasta z nasadzeniami bylinowymi. W pobliżu posadzone zostały krzewy lawendy. Dla bardziej aktywnych użytkowników ogrodu przewidziane zostało miejsce na boisko do gry w piłkę siatkow±.

                                                     powrót