.
.
.
.
.
.
.
.
.

Projekt zagospodarowania terenu przy pensjonacie "Magellan"

Kompozycja założenia oparta została na układzie swobodnym inspirowanym naturalnym, górskim charakterem otoczenia. Koncepcja dostosowana została do indywidualnych potrzeb użytkowników, uwzględniając jednocześnie wysokie walory przyrodnicze miejsca. Układ komunikacyjny ograniczono do niezbędnego minimum. W doborze roślin wykorzystane zostały przede wszystkim rodzime gatunki. Zaprojektowany ogród skalny w części frontowej nawiązuje swym wyglądem do fliszu karpackiego i jego piaskowcowych wychodni szczególnie widocznych na przełomach rzecznych. Zaprojektowane zostały również elementy architektoniczne takie jak: ogrodzenie, altana, mury oporowe, trejaż. W części rekreacyjnej działki zaprojektowano boisko do gry w piłkę siatkową, oraz boisko do gry w kule.

                                                     powrót