Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów

.
.
.
.
.
.
.
.
.Projekt zagospodarowania terenu przy pensjonacie "Magellan"

Kompozycja założenia oparta została na układzie swobodnym inspirowanym naturalnym, górskim charakterem otoczenia. Koncepcja dostosowana została do indywidualnych potrzeb użytkowników, uwzględniaj±c jednocze¶nie wysokie walory przyrodnicze miejsca. Układ komunikacyjny ograniczono do niezbędnego minimum. W doborze ro¶lin wykorzystane zostały przede wszystkim rodzime gatunki. Zaprojektowany ogród skalny w czę¶ci frontowej nawi±zuje swym wygl±dem do fliszu karpackiego i jego piaskowcowych wychodni szczególnie widocznych na przełomach rzecznych. Zaprojektowane zostały również elementy architektoniczne takie jak: ogrodzenie, altana, mury oporowe, trejaż. W czę¶ci rekreacyjnej działki zaprojektowano boisko do gry w piłkę siatkow±, oraz boisko do gry w kule.

                                                     powrót