.
.
.
.
.
.
.
.
.

Projekt koncepcyjny ogrodu przy domu jednorodzinnym w Kotowie, 2009.

Kompozycja założenia została oparta na okręgach, przechodzących w linie faliste, inspirowane otaczającymi wzgórzami. Styl ogrodu inspirowany ogrodami angielskimi, naturalistycznymi. Układ dostosowano do potrzeb estetycznych i komunikacyjnych. W projekcie starano się nawiązywać do naturalnej przyrody i otaczającego krajobrazu, by w ten sposób maksymalnie wpisać ogród w środowisko. Wykorzystano wiele gatunków i odmian występujących na Pogórzu Przemyskim oraz na Podkarpaciu. Oddalając się od budynku mieszkalnego, układ staje się coraz bardziej naturalistyczny, zanika układ zbliżony do geometrycznego na rzecz swobodnego. Nasadzenia w części reprezentacyjnej składają się głównie z roślin kwitnących na biało i różowo. Elementami architektonicznymi założenia są: altana, murki oporowe, trejaż, podest drewniany, założenie wodne oraz taras.

                                                     powrót