.
.
.
.
.
.
.

Projekt koncepcyjny ogrodu przy domu jednorodzinnym w Limanowej, 2009.

Kompozycja oparta została na układzie linii prostych, wyznaczających granice poszczególnych części ogrodu. Natomiast miękkie łuki murów oporowych wyłaniające się stopniowo z ziemi przypominają pobliskie góry. W projekcie starano się nawiązywać do naturalnej przyrody i otaczającego krajobrazu, by w ten sposób maksymalnie wpisać ogród w otoczenie.Układ komunikacyjny ograniczono do niezbędnego minimum. Przejście do altany wykonano z głazów piaskowcowych umieszczonych w trawniku. Kompozycja roślinna oparta została w znacznym stopniu na gatunkach rosnących w pobliskich górach i ich odmianach.

W celu wprowadzenia kontrastów barwnych wykorzystano niewielką liczbę innych roślin. Układ roślin podkreśla naturalny charakter założenia, nasadzenia są głównie grupowe. Wykorzystano także nasadzenia roślin płożących liściastych i iglastych, by urozmaicić teren wokół domu. Dodatkowo, by w okresie wczesnowiosennym ożywić ogród, zaprojektowano nasadzenia roślin cebulowych. Elementami architektonicznymi założenia są: altana, mury oporowe i ozdobne, teren do gry w kule, ławka i małe źródło.

                                                     powrót