Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Projekt koncepcyjny ogrodu przy domu jednorodzinnym w Mrzygłodzie, 2010.

Inspiracj± do powstania projektu koncepcyjnego stały się tradycyjne ogrody wiejskie. Układ kompozycyjny założenia dostosowany został do potrzeb funkcjonalnych i estetycznych. W czę¶ci wej¶ciowej na teren posesji zaprojektowany został podjazd z kostki brukowej. W dalszej czę¶ci ci±g komunikacyjny przechodzi w placyk. Przy placyku znajduje się drewniana altana z dekoracyjnymi elementami nawi±zuj±cymi do zdobień domu. Miejsce to ma służyć użytkownikom do wypoczynku, a także po umieszczeniu mebli ogrodowych do spożywania wspólnych posiłków i spotkań z przyjaciółmi. Z tego miejsca rozci±ga się widok na czę¶ć ozdobn± ogrodu, zaprojektowan± wzdłuż ogrodzenia. Wykorzystanie wielu gatunków bylin pozwoliło na uzyskanie interesuj±cych efektów kolorystycznych od bieli do fioletu. Problematyczna, zacieniona, podłużna przestrzeń za domem dzięki odpowiedniemu dobraniu ro¶lin i wprowadzeniu elementów dekoracyjnych stała się interesuj±cym, a jednocze¶nie trochę tajemniczym miejscem zachęcaj±cym do jej odwiedzania. Teren ten podzielony został na trzy stopnie, granicę pomiędzy nimi będ± wyznaczały drewniane podkłady kolejowe. Na pierwszym i trzecim stopniu posadzone zostały funkie Hosta sp. oraz naparstnice Digitalis purpurea. Stopień ¶rodkowy pokrywa ro¶linno¶ć zadarniaj±ca, karmnik o¶cisty Sagina subulata. Wzdłuż projektowanej przestrzeni poprowadzona została falista ¶cieżka z kamieni rzecznych na końcu której znajduje się dekoracyjny element wodny w postaci wazy lub kamiennego poidełka dla ptaków.

                                                     powrót