.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Projekt ogrodu przydomowego w Sanoku 2011

Projekt ogrodu powstał w wyniku inspiracji ogrodami współczesnymi, najnowszym podejściem do projektowania ogrodów i osobistymi preferencjami właścicieli. Połączenie powyższych czynników doprowadziło do zaprojektowania ogrodu geometrycznego z elementami naturalnymi.

W ogrodzie współczesnym szczególny nacisk położony jest na kwitnące rośliny, bujne nasadzenia, pachnące rośliny przy ciągach pieszych oraz miejsca pozwalające na wypoczynek w odosobnieniu. Ponadto alejki oraz granice nasadzeń powinny meandrować, przechodząc płynnie przez teren opracowania. Należy wykorzystywać krzewy oraz duże drzewa, które w przyszłości zapewnią cień oraz nadadzą ogrodowi odpowiedni nastrój. Nawierzchnie w ogrodzie współczesnym to głównie żwir, ewentualnie drobny kliniec, najlepiej pochodzący z pobliskiego kamieniołomu lub rzeki. W procesie powstawania koncepcji dużą uwagę przywiązano do otoczenia ogrodu. Dlatego też postarano się o pozostawienie licznych otwarć widokowych, umożliwiając tym samym podziwianie pięknych widoków.

Kompozycja założenia została oparta na układzie elips. W projekcie starano się nawiązywać do naturalnej przyrody i otaczającego krajobrazu, by w ten sposób maksymalnie wpisać ogród w środowisko i sprawić, by mógł być elementem sieci ekologicznej.

W projekcie wykorzystano zarówno gatunki rodzime jak i kilka gatunków obcych. Układ komunikacyjny ograniczono do niezbędnego minimum, by nie zajmować powierzchni biologicznie czynnej. W części wejściowej - reprezentacyjnej powstanie podjazd w kształcie elipsy. Materiałem, który zostanie do wykorzystany do wykonania nawierzchni jest kostka granitowa w kolorze szaro-rudym o wymiarach 8x10 cm lub 9x11 cm. Brzegi podjazdu zaakcentowane zostaną pasami z granitowej kostki czerwonej o takich samych wymiarach. W części tej zaprojektowane zostało również ogrodzenie.

Nieregularny kształt ogrodzenia nawiązuje do okolicznych pagórków, a niewielkie, kute przęsła zapewnią ogrodzeniu odpowiednią lekkość przy zachowaniu solidności budowy.

Kompozycja roślinna oparta została w znacznym stopniu na gatunkach charakteryzujących się białym, fioletowym lub purpurowym zabarwieniem liści lub kwiatów, a także odznaczających się wysokimi walorami dekoracyjnymi. Nasadzenia w części reprezentacyjnej składają się głównie z krzewów purpurowych, fioletowych, kontrastujących żółtych a także kwitnących na biało. Zabieg ten ma na celu wprowadzenie dynamiki i urozmaicenie części reprezentacyjnej. W części tej posadzone zostaną również odmiany drzew szczepione na pniu. Gęste nasadzenia tła sprawiają, że teren reprezentacyjny jest dyskretnie osłonięty od strony drogi, co nie tylko wzmacnia poczucie prywatności, ale i chroni przed pyłem i hałasem, które, choć w niewielkim stopniu, ale są zauważalne. W centrum podjazdu zaprojektowany został element zieleni w kształcie elipsy z ozdobnym drzewem (Magnolia stellata) kwitnącym na biało przed rozwojem liści. W miejscu tym przewidziano również małą fontannę ogrodową w postaci granitowej kuli. Element ten, poza walorami dekoracyjnymi, zapewni ptakom i owadom źródło wody, dzięki czemu będą częściej gościć w ogrodzie, a może nawet w nim zamieszkają. Przy południowej ścianie budynku zaprojektowano taras z drewna egzotycznego w tym samym kolorze co podłoga w salonie. Dzięki temu zabiegowi taras staje się przedłużeniem domu. Miejsce to przeznaczone jest do wypoczynku domowników. W bezpośrednim sąsiedztwie tarasu zaplanowane zostały nasadzenia bylinowe, które będą ozdobą tej części od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Nasadzenia ograniczone zostały przez niski strzyżony żywopłot z berberysu zaprojektowany na planie elipsy, który otwiera się na drugą część ogrodu.

W drugiej części zaprojektowano altanę z kamienia z czterospadowym dachem i miejscem na grilla ogrodowego. Przewidziano tu również miejsce na blat kuchenny i szafki. Wymiary altany zapewniają wystarczającą przestrzeń do spotkań rodzinnych i z przyjaciółmi w letnie wieczory. Aranżując tę część postarano się o to, aby altana była mało widoczna od strony drogi z jednoczesną troską o zachowanie licznych otwarć widokowych. Z wnętrza altany można będzie oglądać ogród traw. Znajduje się tu również element dekoracyjny ogrodu w postaci trzech granitowych kul różnej wielkości.

Trzecia część ogrodu to wnętrze na planie elipsy otoczone nasadzeniami z leszczyny (Corylus) jabłoni (Malus), pęcherznicy (Physocarpus), dereni (Cornus) i żurawki (Heuchera). Zastosowanie takiej roślinności ma za zadanie ograniczenie zabiegów pielęgnacyjnych, jest to najbardziej naturalna część ogrodu. Ostatnia część ogrodu to sad. Zaprojektowano układ regularny, nawiązujacy do charakterystycznych, tradycyjnych sadów owocowych.

                                                     powrót