Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów

.
.
.
.
.
.
.
.
.Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy klasztorze Sióstr Wielkiego Zawierzenia w Bliznem

Ogrody klasztorne zwykle były odizolowane od reszty ¶wiata, współcze¶nie także powinny pozostać miejscami niezwykłymi i tajemniczymi, sprzyjaj±cymi poszukiwaniu Boga, ukrytego w ich wnętrzu, a piękno ogrodu powinno przywodzić na my¶l wspaniało¶ć Raju.

W nawi±zaniu do historii mówi±cej o potrzebie zachowania kontaktu ze ¶wiatem przy równoczesnej izolacji przestrzennej i klauzurowej, teren założenia otoczony został ogrodzeniem, a wnętrze podzielone zostało na czę¶ć objęt± klauzur± i czę¶ć ogólnodostępn±. Zaplanowane zostały również stałe elementy kompozycyjne, charakterystyczne dla tego typu założeń, takie jak: wirydarz, sad, ogród użytkowy, kwiatowy oraz zielnik.

Ważnym czynnikiem, który wpłyn±ł na rozwi±zania kompozycyjne, było stworzenie integralnej kompozycji budowli, ogrodu i krajobrazu, odniesienie się do tradycji miejsca, do tego, co zostało zastane, z równoczesn± trosk± o otworzenie się na piękno otaczaj±cego ¶wiata.

                                                     powrót