.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji elementów infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego II miejsce 2009

W projektowaniu elementów infrastruktury turystycznej inspiracją była architektura grup etnograficznych zamieszkujących tereny dzisiejszego Magurskiego Parku Narodowego oraz terenów sąsiadujących. W koncepcji wykorzystano głównie elementy zdobień łemkowskich, jednak zdobnictwo innych grup etnicznych także wywarło duży wpływ na powstałą koncepcję.

Wykorzystanie jednolitego zestawu zdobień w większości elementów infrastruktury turystycznej pozwoliło na wykreowanie całościowego projektu, w którym poszczególne elementy są składowymi całości.

                                                     powrót