Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji elementów infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego II miejsce 2009

W projektowaniu elementów infrastruktury turystycznej inspiracj± była architektura grup etnograficznych zamieszkuj±cych tereny dzisiejszego Magurskiego Parku Narodowego oraz terenów s±siaduj±cych. W koncepcji wykorzystano głównie elementy zdobień łemkowskich, jednak zdobnictwo innych grup etnicznych także wywarło duży wpływ na powstał± koncepcję.

Wykorzystanie jednolitego zestawu zdobień w większo¶ci elementów infrastruktury turystycznej pozwoliło na wykreowanie cało¶ciowego projektu, w którym poszczególne elementy s± składowymi cało¶ci.

                                                     powrót