Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów

.
.
.
.
.
.
.
.Koncepcja zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy Miejskim Centrum Kultury im. L. Staffa w Skarżysku - Kamiennej

Przy tworzeniu koncepcji zwrócono szczególn± uwagę na uhonorowanie twórczo¶ci Leopolda Staffa. Inspiruj±c się tre¶ci± utworu zaprojektowano symboliczne wnętrze, wyznaczone czarn±, bazaltow± nawierzchni±. Czerń jest tutaj symbolem pokory i nieskończono¶ci. Natomiast rosn±ce w tej przestrzeni samotne drzewo, jako najdoskonalszy twór ¶wiata ro¶linnego, przedstawia ci±gle odradzaj±c± się naturę. Układ kompozycyjny nawi±zuje do nowoczesnych trendów projektowania, które przejawiaj± się w użyciu linii prostych i geometrycznych kształtów. Zastosowanie materiałów takich jak: kamień, metal, drewno i jednogatunkowych nasadzeń ma za zadanie wprowadzenie ładu, oraz podkre¶lenie charakteru miejsca. Ważnym elementem jest użycie odpowiedniego o¶wietlenia. Eksponuje elementy przestrzeni, a także pełni rolę ¶cian, kieruje wzrokiem zwiedzaj±cych oraz zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom.

                                                     powrót