.
.
.
.
.
.
.
.

Koncepcja zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy Miejskim Centrum Kultury im. L. Staffa w Skarżysku - Kamiennej

Przy tworzeniu koncepcji zwrócono szczególną uwagę na uhonorowanie twórczości Leopolda Staffa. Inspirując się treścią utworu zaprojektowano symboliczne wnętrze, wyznaczone czarną, bazaltową nawierzchnią. Czerń jest tutaj symbolem pokory i nieskończoności. Natomiast rosnące w tej przestrzeni samotne drzewo, jako najdoskonalszy twór świata roślinnego, przedstawia ciągle odradzającą się naturę. Układ kompozycyjny nawiązuje do nowoczesnych trendów projektowania, które przejawiają się w użyciu linii prostych i geometrycznych kształtów. Zastosowanie materiałów takich jak: kamień, metal, drewno i jednogatunkowych nasadzeń ma za zadanie wprowadzenie ładu, oraz podkreślenie charakteru miejsca. Ważnym elementem jest użycie odpowiedniego oświetlenia. Eksponuje elementy przestrzeni, a także pełni rolę ścian, kieruje wzrokiem zwiedzających oraz zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom.

                                                     powrót