Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Projekt zagospodarowania terenu przy kinie 5D Solina 2011

Przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu przy kinie 5D wzięto pod uwagę lokalizację na terenie Bieszczad, w bezpo¶rednim s±siedztwie jeziora Solińskiego. Wykorzystano także rodzime gatunki ro¶lin, naturalne materiały, tj. drewno na ławki i ogrodzenie i jasny kliniec jako nawierzchnię alejek. Wykorzystuj±c lokalne materiały nawi±zuje się do tradycji regionu, tworzy klimat Bieszczadów, którego poszukuj± przyjezdni. Teren przy kinie został zaprojektowany tak, by pełnić funkcję rekreacyjn±, by mógł być wykorzystywany przez odwiedzaj±cych tamę w Solinie. Drewniane ławki pozwalaj± na wypoczyek, dyskretne ogrodzenie z drewnianych okr±glaków oraz żywopłot wydzielaj± przestrzeń, zapewniaj±c niezbędn± osłonę. Nasadzenia ro¶linne z ozdobnych traw nawi±zuj± do ro¶linno¶ci połonin, a formowane w kulę graby nie tylko podkre¶laj± kształt kina, ale także wprowadzaj± ład w przestrzeni.

Element wodny, który stanowi fontanna, wprowadza do założenia ruch i wodę, która szczególnie w miesi±cach letnich jest bardzo poszukiwana, z pewno¶ci± z fontannych będ± korzystać doro¶li i dzieci, by ochłodzić się i odpocz±ć.

                                                     powrót