Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej 2010

Układ założenia jest w znacznej czę¶ci odwzorowaniem układu z 1851 r. Zieleń została zaprojektowana tak, by maksymalnie wykorzystać walory terenu. Krzewy i drzewa kwitn±ce na biało wypełniaj± klomby i zdobi± alejki roz¶wietlaj±c jednocze¶nie zacienione miejsca w parku. Odtworzony regularny sad ze starymi gatunkami drzew owocowych oraz ukrytymi w ich cieniu ławkami stanie się doskonałym miejscem wypoczynku. Mała architektura w kolorze białym, z czerwonymi, gontowymi dachami oraz charakterystycznymi barierkami nawi±zuje do historycznych wzorów z XIX w. Zaprojektowana altana stanowi punkt widokowy na staw i park. Zastosowanie tego rodzaju małej architektury ma na celu nadanie parkowi indywidualnego charakteru. Dodatkowa funkcja rekreacyjna skierowana do młodszych użytkowników powinna sprawić, że park będzie tętnił życiem i ponownie będzie miejscem, gdzie chętnie odpoczywaj± ludzie.

                                                     powrót