.
.
.Zagospodarowanie terenu przy klasztorze Sióstr Wielkiego Zawierzenia w Bliznem.

Zagospodarowanie terenu przy klasztorze Sióstr Wielkiego Zawierzenia w Bliznem - inwestycja realizowana etapowo.

                                                     powrót