Krajobraz Otwarty - Projektowanie, urz±dzanie i pielęgnacja ogrodów

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Zagospodarowanie terenu przy klasztorze Sióstr Wielkiego Zawierzenia w Częstochowie.

Zagospodarowanie terenu przy klasztorze Sióstr Wielkiego Zawierzenia w Częstochowie - inwestycja realizowana etapowo.

                                                     powrót